fbpx
 

Bezpečnost uživatelského účtu

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Některé funkce tohoto webu a služby pro jeho uživatele vyžadují registraci uživatelů. Součástí registrace je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) obchodní společnosti PRAMI Praha, spol. s r.o., IČ 25666398, se sídlem Rašínovo nábřeží 384/56, 128 00 Praha 2 (dále jen správce), a to:

a) v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a bydliště nebo adresa provozovny,

b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho produktů či služeb, a to také prostřednictvím uvedené e-mailové adresy,

c) na dobu využívání produktů a služeb správce (do zrušení registrace).

Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu s obecně závaznými právními předpisy, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno písemně. Dále beru na vědomí, že aktivní uživatelský účet je podmíněn udělením souhlasu a jeho trváním, a že v případě odvolání souhlasu je správce oprávněn můj uživatelský účet zrušit.

Dále jsem si vědom toho, že po celou dobu zpracovávání osobních údajů mám k nim přístup, právo na jejich opravu a v případě, kdy se domnívám, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, mohu požádat správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu.

Při založení karty klienta/pacienta mám povinnost získaní souhlasu klienta/pacienta na zpracování jeho osobních údajů. Uchovávání dat na serveru správce a zodpovědnost za zpřístupnění takto získaných osobních údajů je plně na mé zodpovědnosti (zodpovědnost uživatele služby/servisu).

Získané osobní údaje mohou být správcem zpřístupněny pouze pověřeným pracovníkům, společnostem tvořícím se správcem platný smluvní vztah, dále příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to zejména prostřednictvím jejich uchovávání v databázi správce, jejich aktivním používáním při komunikaci se subjektem údajů nebo jejich zpřístupněním.

Zásady bezpečnosti při užívání internetu

Nikdy nikomu neposkytujte na vyžádání své údaje

Při užívání elektronické pošty a sociálních sítí se často můžete setkat s žádostí o zaslání vašich osobních údajů nebo přímo uživatelského jména a hesla. Taková žádost bývá "okořeněna“ více či méně uvěřitelným příběhem o tom, z jakého důvodu a proč je naprosto nezbytné se řídit popisovanými kroky a údaje poskytnout. 
Pokud se dostanete do takové situace, je nutné si uvědomit, že žádný důvěryhodný poskytovatel služeb podobnou žádost nikdy nevysloví a automaticky tak můžete žádost považovat za neoprávněnou.